Viktigt att välja seriös skönhetsklinik

Det blir allt vanligare med olika skönhetsbehandlingar. Efterfrågan ökar stadigt på en marknad med förvånansvärt få regleringar. Oavsett vad man tycker om det är det därför av största vikt att man håller sig till kliniker som har lång erfarenhet från branschen. Dels därför att risken minskar att råka ut för de oseriösa aktörerna, men också för att de erfarna helt enkelt gör ett bättre jobb.

I takt med att det börjar bli allt vanligare med skönhetsbehandlingar anmäls också fler oseriösa aktörer i branschen. Än så länge är det en så pass oreglerad bransch och många försöker göra pengar på en allt mer lukrativ marknad:

Trots utredningar och krav på att förbjuda oseriösa skönhetsbehandlingar fortsätter folk att skadas. Statistik som TV4 Nyheterna har tagit fram visar att antalet anmälningar ökade rejält 2017. – TV4.se

Många väljer lågt pris framför att göra en ordentlig research och utnyttja det faktum att det finns många certifierade hudterapeuter som kan hjälpa med rätt konsultation och skräddarsy din behandling. Det här beror förmodligen på att det ofta är unga personer som är redo att göra ingrepp och de har inte heller lika mycket pengar att röra sig med.

Välj klinik klokt

Samhällets syn på skönhetsingrepp har blivit mer avslappnat. Svenskarna är ett av världens mest tatuerade folk, och som skrivet innan ökar intresset även hos män att genomföra olika ingrepp på kroppen för att göra bot på något skavank. Många upplever att de har större makt över sin egen kropp och att de har makten att göra fria val och forma den som de vill. Därför blir det extra viktigt att från samhällets håll förbjuda oseriösa kliniker, så att de seriösa klinikerna får bättre konkurrensmöjligheter.

Så länge det är så pass oreglerat är det därför av yttersta vikt att man väljer klinik klokt och gör sin research själv innan man väljer.